انواع آزمون آنلاین در نرم افزار مدرسه یک کلاس

ایجاد یک آزمون آنلاین در نرم افزار مدیریت مدرسه یک کلاس شامل مراحل اضافه کردن سوال جدید، استخراج از یک بانک سوال، سازماندهی آنها در صفحات و مشخص کردن نمره می‌باشد.

در نرم افزار مدیریت مدرسه یک کلاس میتوانید انواع آزمون‌ آنلاین مانند: آزمون چهارگزینه‌ای، آزمون صحیح/ غلط، آزمون جواب کوتاه و تشریحی ایجاد کنید در همه آزمون‌ها به جز تشریحی، به دلیل مشخص کردن نمرات جواب‌ها، آزمون‌ها به صورت اتوماتیک تصحیح می‌شوند اما در آزمون تشریحی نیازمند تصحیح دستی است و اساتید میتوانند نمره را به صورت دستی برای کاربران ایجاد کنند. همچنین شما می‌توانید قبل از ایجاد آزمون از بانک سوالات سامانه یک کلاس استفاده کنید یا اینکه در سامانه، یک بانک سوال برای استفاده ایجاد کنید.


ویدئوهای آموزشی معرفی انواع آزمون آنلاین در نرم افزار مدیریت مدرسه یک کلاس:

آموزش ساختن آزمون چندگزینه‌ای

آموزش ساختن آزمون تشریحی

آموزش ساختن آزمون جواب کوتاه

آموزش ساختن آزمون صحیح و غلط