مصاحبه خبرگزاری دانشجو با مدیر سامانه آموزش مجازی یک کلاس

به نقل از خبرگزاری دانشجو؛مدیرعامل یک شرکت عضو زیست بوم شرکت‌های خلاق کشور مطرح کرد: ارائه پلتفرمی برای مدارس و سازمان‌های آموزشی/شکاف دیجیتال بین والدین و مربیان با دانش‌آموزان مهم‌ترین چالش ماست در ادامه در پی ارائه راهکاری جهت پر کردن این شکاف افزود... ادامه مطلب

مصاحبه خبرگزاری دانشجو با مدیر سامانه آموزش مجازی یک کلاس