بانک سوال آزمون آنلاین

در نرم افزار مدیریت مدرسه یک کلاس، هم می‌توان از بانک سوال سامانه آموزشی استفاده کرد و به سوالات دسترسی داشت یا در مدرسه آنلاین خود یک بانک سوال ایجاد کرد. بدین صورت که با ایجاد طبقه مربوطه، اول یک طبقه برای دسته بندی کردن هر درس ایجاد می کنیم سپس سوالات مربوط به هر آموزش را در طبقه مربوط به خودش قرار می دهید سپس بعد از اینکه آزمون ایجاد شد می توانید به جای وارد کردن هر سوال به صورت تک به تک سوالات را از بانک سوال انتخاب و در آزمون استفاده کرد.