گزارش گیری از آزمون آنلاین

بعد از اتمام زمان کلی هر آزمون آنلاین در نرم افزار مدیریت مدرسه یک کلاس، امکان گزارش گیری آزمون وجود دارد. به این صورت که شما میتوانید کاربرانی که در آزمون شرکت کردند، مدت زمانی که هر کاربر در آزمون بوده، زمان شروع و پایان آزمون هر کاربر و پاسخ‌های داده شده به آزمون توسط کاربران را مشاهده کنید.