اجاره سرور ادوب کانکت فارسی

  • arg
سامانه کلاس مجازی ادوبی کانکت فارسی (Adobe Connect 10.8) لیست قیمت سرور ادوب کانکت لیست قیمت سرور ادوب کانکت Read...

خرید ادوب کانکت

  • arg
چرا ادوب کانکت فارسی پردیس؟   پلن‌های ادوب کانکت فارسی 10.8 (سرور اشتراکی) پلنA1A2A3A4قیمت تومان/ماهیانه49.00079.00099.000149.000کاربر...

Copyright © 2020. YekClass.

گواهی‌نامه‌ها


 

افتا
افتا
شورای عالی انفورماتیک
شورای عالی انفورماتیک
 شرکت های خلاق
شرکت های خلاق
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور