یک مدرسه مجازی با مناسب‌ترین هزینه راه‌اندازی کنید!

مدارسی که به ما اعتماد کرده‌اند

دبیرستان نخبگان

آموزشگاه پونه

مدرسه شهید حصارکی

دبیرستان دارا (دوره اول)

آموزشگاه پردیس اصفهان

مدرسه نورعلوی

دبیرستان دارا (دوره دوم)

آموزشگاه مدیریتی کیان صنعت

مدرسه امید ایران

دبیرستان غیردولتی ملاصدرا (دوره اول)

مؤسسه آموزشی غیردولتی ملاصدرا (پسران)

مدرسه نمونه پروین اعتصامی

دبیرستان غیردولتی ملاصدرا (دوره دوم)

دبستان غیردولتی علم و ادب

مدرسه شاهد شهید کهن

دبیرستان تهذیب

دبستان دارا

مدرسه آیندگان دانش

دبیرستان انتخاب اول اهواز (دوره اول)

دبستان سارا

مدرسه ابتدایی پسرانه رستگاران (دوره اول)

دبیرستان انتخاب اول اهواز (دوره دوم)

دبستان غیردولتی ملاصدرا

مدرسه ابتدایی پسرانه رستگاران (دوره دوم)

دبیرستان عرفان کرج (دوره دوم)

دبستان صبای بوشهر

مدرسه ابتدایی دخترانه رستگاران (دوره اول)

دبیرستان فطرت خرم آباد (دوره اول)

دبستان پسرانه اندیشه خرم آباد

مدرسه نمونه اطهر اراک

دبیرستان فطرت خرم آباد (دوره دوم)

دبستان دخترانه اندیشه خرم آباد

مدرسه غیرانتفاعی ابتدایی فرشته اراک

دبیرستان البرز مهاجران (دوره دوم)

دبستان غیرانتفاعی معراج خرم آباد

مدرسه صالحین

دبیرستان فرزانگان کردستان (دوره اول)

دبستان اروند

مدرسه فراست اصفهان

دبیرستان فرزانگان کردستان (دوره دوم)

دبستان قرآنی پسرانه حاج وفایی اراک

مدرسه استاد شهریار اصفهان

دبیرستان شریف مهاجران (دوره اول)

دبستان شاهد تقوا پیشه گان

مجتمع مسیر طلایی

دبیرستان شریف مهاجران (دوره دوم)

دبستان ادبستان انشاء تهران

نخبه پروران رودان

دبستان دخترانه لوح زرین

زبانکده هخامنش


 • امکان بارگذاری تکالیف در سامانه LMS
 • آموزش و یادگیری از طریق بازی
 • عدم نیاز به نصب نرم افزار
 • محیطی ساده و کاربرپسند
 • مشاهده فرایند رشد تحصیلی توسط والدین
 • سامانه آموزشی برای معلمین خلاق
 • امکان مشاهده تمام دانش‌آموزان توسط معلم
 • امکان بارگذاری تکالیف و دریافت تکالیف
 • تالار گفتگو با دانش‌آموزان
 • ایجاد گروه‌های کاری در کلاس ویدویی
 • مدرسه‌ای مجازی با امکانات یکپارچه LMS
 • کلاس ویدئویی، آزمون، تکلیف، حضور و غیاب
 • نظارت بر عملکرد معلمان و دانش‌آموزان
 • مدیریت یکپارچه مدرسه مجازی
 • تجربه قیمت مناسب و پایداری محصول