حضور و غیاب در نرم افزار مدیریت مدرسه یک کلاس

حضور و غیاب در نرم افزار مدرسه یک کلاس

فعالیت حضور و غیاب در نرم افزار مدیریت مدرسه یک کلاس استاد را قادر می‌سازد تا حضور شاگردان در کلاس را ذخیره کرده و شاگردان هم نتایج حضور و غیاب خود در کلاس را مشاهده کنند. استاد می‌تواند جلسات متعددی ایجاد کند و می‌تواند وضعیت شرکت شاگردان در کلاس را به عنوان "حاضر"، "غایب"، "تاخیر" یا "اخراج" علامت گذاری کند یا وضعیت را با توجه به نیازهای خود تغییر دهد. همچنین استاد می‌تواند برای حضور و غیاب شاگردان نمره در نظر بگیرد. گزارش‌ها برای تمام شاگردان کلاس یا شاگردان به شخصه، در دسترس هستند.

مجموعه یک کلاس این امکان را فراهم نموده است که قبل از خرید، می توانید با بخش‌های مختلف سامانه مدرسه آنلاین یک کلاس در نسخه رایگان بیشتر آشنا شوید. جهت ثبت درخواست روی دکمه زیر کلیک کنید

ویدئوی آموزشی حضور و غیاب در نرم افزار مدیریت مدرسه یک کلاس: