دریافت تکالیف در نرم افزار مدیریت مدرسه یک کلاس

دریافت تکالیف در نرم افزار مدرسه یک کلاس

در نرم افزار مدرسه یک کلاس، اساتید می‌تواند تکالیف را به صورت فایل یا متن دریافت کنند و بعد از دریافت، نمره و بارخورد به کاربران دهند.

هنگام مرور تکالیف، اساتید می‌توانند بازخوردشان را در قالب نظر بنویسند و یا به صورت فایل‌های شامل تکلیف تصحیح شده/نمره داده شده شاگرد، فایل صوتی شامل صحبت ضبط شده استاد در مورد تکلیف تحویل داده شده یا ... ارسال کنند. تکالیف می‌توانند با استفاده از یک مقیاس عددی یا قراردادی یا یک شیوه نمره دهی پیشرفته مانند یک روبریک نمره دهی شوند. نمره‌های نهایی در دفتر نمره ثبت خواهند شد.

مجموعه یک کلاس این امکان را فراهم نموده است که قبل از خرید، می توانید با بخش‌های مختلف سامانه مدرسه آنلاین یک کلاس در نسخه رایگان بیشتر آشنا شوید. جهت ثبت درخواست روی دکمه زیر کلیک کنید