مشتریانی که به ما اعتماد کرده‌اند


دبستان ادبستان انشاء تهران

آموزشگاه مدیریتی کیان صنعت

مدرسه شهید حصارکی

دبستان دخترانه لوح زرین

آموزشگاه ایرمان داراب

مدرسه نورعلوی

دبیرستان نخبگان

آموزشگاه زبان کیش مهر بوشهر

مدرسه امید ایران

دبیرستان دارا (دوره اول)

آموزشگاه ESL سمنان

مدرسه نمونه پروین اعتصامی

دبیرستان دارا (دوره دوم)

آکادمی حافظه و ورزش‌های ذهنی

مدرسه شاهد شهید کهن

دبیرستان غیردولتی ملاصدرا (دوره اول)

آکادمی عظام

مدرسه آیندگان دانش

دبیرستان غیردولتی ملاصدرا (دوره دوم)

انستیتو سرو

مدرسه ابتدایی پسرانه رستگاران (دوره اول)

دبیرستان تهذیب

مؤسسه آموزشی غیردولتی ملاصدرا (پسران)

مدرسه ابتدایی پسرانه رستگاران (دوره دوم)

دبیرستان انتخاب اول اهواز (دوره اول)

دبستان غیردولتی علم و ادب

مدرسه ابتدایی دخترانه رستگاران (دوره اول)

دبیرستان انتخاب اول اهواز (دوره دوم)

دبستان دارا

مدرسه نمونه اطهر اراک

دبیرستان عرفان کرج (دوره دوم)

دبستان سارا

مدرسه غیرانتفاعی ابتدایی فرشته اراک

دبیرستان فطرت خرم آباد (دوره اول)

دبستان غیردولتی ملاصدرا

مدرسه صالحین

دبیرستان فطرت خرم آباد (دوره دوم)

دبستان صبای بوشهر

مدرسه فراست اصفهان

دبیرستان البرز مهاجران (دوره دوم)

دبستان پسرانه اندیشه خرم آباد

مدرسه استاد شهریار اصفهان

دبیرستان فرزانگان کردستان (دوره اول)

دبستان دخترانه اندیشه خرم آباد

مجتمع مسیر طلایی

دبیرستان فرزانگان کردستان (دوره دوم)

دبستان غیرانتفاعی معراج خرم آباد

نخبه پروران رودان

دبیرستان شریف مهاجران (دوره اول)

دبستان اروند

زبانکده هخامنش

دبیرستان شریف مهاجران (دوره دوم)

دبستان قرآنی پسرانه حاج وفایی اراک

آموزشگاه پونه

دبیرستان ندای وحدت اراک

دبستان شاهد تقوا پیشه گان

آموزشگاه پردیس اصفهان

برخی از رضایت نامه‌های دریافت شده

مجموعه غیردولتی رستگاران بجنورد

مركز فرزانگان ۲ ناحیه یک بندر عباس

مركز فرزانگان ۲ ناحیه یک بندر عباس

دبیرستان غیردولتی پسرانه خرد

دبیرستان غیردولتی پسرانه خرد

مجموعه آموزشی زبان کیش مهر

دبیرستان غیر دولتی دخترانه فطرت

مركز فرزانگان ۲ ناحیه یک بندر عباس

مجتمع استعدادهای درخشان فرزانگان قروه

مركز فرزانگان ۲ ناحیه یک بندر عباس

با سامانه آموزش مجازی یک‌کلاس
مرکز آموزش یا مدرسه مجازی خود را ایجاد کنید!