ویدئوهای آموزشی سامانه LMS ابری YeKClass

  • بخش مدیریت

مروری اجمالی بر تاسیس مدرسه مجازی در YekClass


با سامانه LMS ابری YekClass مرکز آموزش یا مدرسه مجازی خود را ایجاد کنید! در این ویدئو آموزشی به صورت اجمالی با روش تاسیس یک مدرسه مجازی در سامانه LMS ابری YekClass آشنا می‌شوید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با واحد پشتیبانی تماس بگیرید.

تنظیمات اولیه در سامانه

2. آموزش ساختن درس جدید


بعد از ساخت کاربر جدید باید اقدام به ساخت درس نمایید. طراحی یک درس بسیار انعطاف‌پذیر است ولی نیاز به ملاحظاتی دارد. یک درس از تعدادی صفحه با محتوای متنوع درست شده است.برای اطلاعات بیشتر با واحد پشتیبانی تماس بگیرید.

1. آموزش ساختن کاربر جدید


بعد از تهیه اکانت کاربری ابتدا باید اقدام به ساخت کاربر جدید نمایید. اضافه کردن یک کاربر جدید توسط مدیر سامانه انجام می‏شود. همچنین می توان نقش‌های دیگری را به کاربران اعطا نمود.برای اطلاعات بیشتر با واحد پشتیبانی تماس بگیرید.

4. آموزش تخصیص نقش مدرس به کاربر


بعد از ساخت درس جدید و اعطای درس‌ها به کاربران می‌توان نقش مدرس را به کاربران تخصیص و از این طریق دسترسی کاربران را افزایش داد. در این ویدئو آموزشی به تخصیص نقش مدرس به کاربران پرداخته شده است.

3. آموزش اعطای درس به کاربر


بعد از ساخت کاربران و درس لازم می‌باشد که کاربران را در درس ثبت نام کرد. در این ویدئو آموزشی به ثبت نام کاربران در درس پرداخته شده است. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با واحد پشتیبانی تماس بگیرید.

گزارش‌گیری

چگونه از کلاس‌های درس گزارش‌گیری کنیم؟


لاگ تمام رفتارهای هر کاربر را در لحظه نشان میدهد. لاگ ها شامل هر فعالیتی که کاربر در سیستم انجام داده و یا هر قسمتی از سامانه را که مشاهده کرده، می‌شود. در این ویدئو آموزشی به چگونگی تهیه این لاگ ها در سامانه یک کلاس پرداخته شده است.