چگونه YekClass می‌تواند آموزش مجازی را در مدارس متحول کند؟

چگونه YekClass می‌تواند آموزش مجازی را در مدارس متحول کند؟

محیط یادگیری ایده‌آلی را برای کلاس‌های مدرسه‌تان ایجاد کنید

سازگاری و امکانات ویژه آموزشی در مدرسه مجازی YekClass، آن را به عنوان LMS شماره یک برای همه دانش آموزان جوان تبدیل کرده است، چه در مدارس سنتی، و چه در مدارس آموزش از راه دور.

برای یافتن پاسخ سوال چگونه YekClass می‌تواند آموزش مجازی را در مدارس متحول کند؟ به موارد زیر عمل کنید:

همیشه در دسترس باشید

می‌توانید از طریق تالار گفتگو، چت و نرم افزار موبایل با دانش آموزان در ارتباط باشید. به این ترتیب مسیر آموزش و یادگیری برای یک معلم دلسوز و دانش آموز علاقمند هموارتر شده است.

همیشه در دسترس باشید

بر پیشرفت دانش آموزان نظارت کنید

از تجزیه و تحلیل قوی یادگیری YekClass برای اطمینان از پیشرفت دانش آموزان در کار و افرادی که در معرض خطر هستند، استفاده کنید.

بر پیشرفت دانش آموزان نظارت کنید

هوشمندانه‌تر تدریس کنید

دانش آموزان را با ابزارهای آموزشی YekClass درگیر کنید و بازخورد بگیرید، تا توانِ آموزشی خود را افزایش دهید.

هوشمندانه‌تر تدریس کنید

پاداش‌های دیجیتال بدهید

از پاداش‌های دیجیتال برای انگیزه بخشیدن به کلاس‌های خود برای مشارکت و تکمیل فعالیت استفاده کنید.

پاداش‌های دیجیتال بدهید

ارزیابی‌های خود را متناسب با آموزش برگزار کنید

به عنوان یک مدرس می‌توانید انواع آزمون‌ها چه در طول دوره آموزش و چه در پایان دوره برگزار کنید. فعالیت‌های گروهی، کوییز، ارائه فردی یا گروهی، گزارش و تکلیف همه می‌تواند بخشی از فراگیری دانش آموزان در طول دوره مجازی باشد و به شکل مستمری فراگیری را تثبیت و مهارت فرد را افزایش دهد.

ارزیابی‌های خود را متناسب با آموزش برگزار کنید