آموزش ساختن آزمون آنلاین صحیح/غلط در سامانه آموزش مجازی یک کلاس

درست کردن یک آزمون شامل مراحل اضافه کردن سوالاتی جدید و یا استخراج از یک بانک سوال، سازماندهی آن در صفحات و مشخص کردن نمره برای آنها می‌‏باشد. برای ساختن آزمون آنلاین صحیح/غلط در سامانه آموزش مجازی یک‌کلاس در این مطلب با ما همراه باشید.

 

 

 

تنظیمات عمومی:
در این قسمت ابتدا نام سوال و متن سوال را می توان وارد کرد.

تنظیمات عمومی در آزمون آنلاین چند گزینه ای
در این قسمت می توان نمره سوال را تعیین کرد و همچنین جواب صحیح سوال را انتخاب کرد. همچنین می توان در صورت انتخاب گزینه صحیح یا غلط توسط دانش پذیران، بازخوردی برای دانش پذیران به نمایش گذاشته شود.

آزمون آنلاین صحیح و غلط در سامانه LMS ابری YekClass