آموزش ساختن آزمون آنلاین چند گزینه‌ ای در سامانه آموزش مجازی یک کلاس

درست کردن یک آزمون شامل مراحل اضافه کردن سوالاتی جدید و یا استخراج از یک بانک سوال، سازماندهی آن در صفحات و مشخص کردن نمره برای آنها می‌‏باشد. برای ساختن آزمون آنلاین چندگزینه‌ای در سامانه آموزش مجازی یک‌کلاس در این مطلب با ما همراه باشید.

 

 

 

تنظیمات عمومی:
در این قسمت ابتدا نام سوال و سپس متن سوال را می توان وارد کرد.

تنظیمات عمومی در آزمون آنلاین چند گزینه ای
در این قسمت نمره پیش فرض سوال را می توان تعیین کرد. و همچنین می‌توان یک کد شناسایی برای شناسایی سوال ایجاد کرد. در قسمت تک یا چند جوابی می‌توان تعیین کرد که سوال یک جواب دارد یا بیشتر از یک جواب می‌توان برای سوال انتخاب کرد.

نمرات پیش فرض آزمون آنلاین چند گزینه ای

پاسخ‌ها:
در این قسمت می‌توان پاسخ‌های سوال را ایجاد کرد و نمره را به پاسخ‌ها اختصاص نمود و همچنین برای تعیین جواب صحیح باید 100% نمره را به پاسخ اختصاص داد.

پاسخ ها در آزمون آنلاین چند گزینه ای