علائم ارتباطی پرکاربرد در کلاس مجازی ادوب کانکت

در این آموزش قصد داریم علائم ارتباطی پرکاربرد را در کلاس مجازی ادوب کانکت توضیح دهیم.

این علائم شامل علائم اخباری با معانی مشخص است که جهت ارتباط سریع بین کاربر و استاد طراحی شده است.

 

 

 
نحوه فعالسازی و غیرفعال سازی علائم
علامت کسب اجازه:

همانطور که در تصویر نشان داده شده است کاربر می‌تواند با کلیک کردن روی علامت دست از استاد اجازه کسب کند برای انجام کاری و هنگامی که روی این گزینه کلیک نماید این علامت در کنار نام او به نمایش درمی‌‏آید و استاد متوجه می‌شود که کاربر مربوطه می‌‏خواهد در کلاس آنلاین صحبت نماید.

علامت کسب اجازه در ادوب کانکت


 حال کاربر می‌تواند با کلیک کردن روی گزینه "پاک کردن وضعیت" به حالت بدون علامت بازگردد.

گزینه پاک کردن وضعیت برای حالت بدون علامت در ادوب کانکت

علائم موافق و مخالف بودن:

علائم موافق و مخالف بودن جهت ابراز موافقت و یا مخالفت کاربر با نظرسنجی مطرح شده از سمت استاد است و کاربران می‏‌توانند نظر خود را به این صورت بیان کنند.

علائم موافق و مخالف بودن در ادوب کانکت

علامت خنده و ترک موقت جلسه:

علامت خنده جهت نشان دادن خنده و یا شادی کاربر است و علامت ترک موقت جلسه به این معناست که کاربر می‏‌خواهد به صورت موقت در جلسه حضور نداشته باشد.
 

علامت خنده و ترک موقت جلسه در ادوب کانکت

علامت لطفا بلندتر، آرام‏تر صحبت کنید:

علامت بلندتر صحبت کنید به معنای این است که کاربران صدای استاد را به صورت واضح نمی‌‏شنوند و این علامت نشان دهنده درخواست کاربران از بابت بلند صحبت کردن استاد است و علامت آرام‌تر صحبت کنید بیانگر درخواست کاربران برای آرام صحبت کردن است.

علامت لطفا بلندتر، آرام‏تر صحبت کنید در ادوب کانکت

علامت لطفا سریع‏تر، آهسته‌‏تر صحبت کنید:

علامت سریع‏تر صحبت کنید به معنی سریع‏تر گفتن مطالب و جلو بردن آن توسط استاد است در حالی که آهسته‌‏تر صحبت کنید به معنای آرام‏تر گفتن مطلب و نشان جا ماندن کاربر از مطلب است.

علامت لطفا سریع‏تر، آهسته ‏تر صحبت کنید در ادوب کانکت