چگونه در کلاس آنلاین ادوب کانکت اتاق جانبی برای کار گروهی درست کنیم؟

یکی از پرکاربردترین پادها (Pod) در ادوب کانکت، Break out Room می‌باشد. کاربرد اصلی این پاد، گروه‌بندی یادگیرندگان برای انجام فعالیت‌های گروهی گوناگون است. این گروه‌بندی میتواند با هدف بحث و گفتگوی درون گروهی یا انجام یک مسئله به صورت گروهی باشد. این ابزار میتواند در انجام ارزیابی نیز مثمرثمر واقع شود.

به طور مثال مدرس میتواند سؤالی را مطرح کند و اگر مثلاً 20 یادگیرنده دارد، کلاس را به 20 گروه 1 نفره تقسیم کند تا هر یک از یادگیرندگان در اتاق مجزا پاسخ سؤال را روی تخته وایت بورد درج کنند. این ابزار میتواند برای ارزیابی گروهی از یادگیرندگان از فعالیت یک گروه دیگر استفاده شود. مثلاً زمانی که یک گروه در کلاس ارائه داشتند، مدرس میتواند پس از پایان ارائه یادگیرندگان را در گروه‌های از پیش تعیین شده خود بفرستد تا با هم درباره نحوه ارزیابی گروه ارائه دهنده مشورت کنند و نظر خود را به مدرس اعلام کنند. مشکل اصلی که در هنگام استفاده از این پاد وجود دارد، قطعی اینترنت است که در صفحات بعد راهکاری برای آن ارائه خواهد شد.

 

 

پاد برکآوت یا اتاق کار گروهی در سرور ادوب کانکت

**نکته: علاوه بر منوی پادها، از پاد حضار (attendees pod) نیز به اتاق‌های جلسات گروهی دسترسی داریم.

دسترسی به اتاقهای جلسات گروهی سرور ادوب کانکت

**نکته: امکان اضافه کردن اتاق جلسه گروهی وجود دارد.

اضافه کردن اتاق جلسه گروهی در سرور ادوب کانکت

در این قسمت ویرایش نام گروه را می‌توان انجام داد و یا در پایان فعالیت گروهی می‌توان همه گروه‌ها را پاک کرد.

ویرایش نام و حذف گروه در سرور ادوب کانکت

می‌توان افراد را انتخاب و گروه‌بندی کرد.

انتخاب و گروه بندی افراد در سرور ادوب کانکت

مثال: کلاس دو یادگیرنده دارد و مدرس می‌خواهد برای ارزیابی آنها ر ا در دو گروه جدا قرار دهد:

گروه بندی کاربران در سرور ادوب کانکت

مدرس فاز فعالیت گروه‌بندی را آغاز می‌کند:

گروه بندی در سرور ادوب کانکت

ادامه مثال: شروع مرحله فعالیت گروهی که هر یادگیرنده در یک اتاق قرار گرفته است.

فعالیت گروهی که هر یادگیرنده در یک اتاق در سرور ادوب کانکت

مثال: مدرس میتواند قبل یا حین اجرای فاز فعالیت‌های گروهی وارد یکی از اتاق‌ها شود، بحثها را هدایت کند و احیانا اگر یادگیرندگان نیاز به یک ابزار داشتند، آن ابزار را برای آنان فعال کند. برای این کار مدرس باید نام خود را با ماوس بکشد و در گروه مربوطه رها کند. (Drag&Drop)

مدیریت فعالیت های گروهی توسط مدرس در سرور ادوب کانکت

ادامه مثال: مدرس وارد گروه دوم شده است.

مدیریت فعالیت های گروهی توسط مدرس در سرور ادوب کانکت

هر یادگیرنده از داخل اتاق خود میتواند برای هاست (مدرس) پیام ارسال کند و یادگیرنده، پیام خود به مدرس را در کادر زیر تایپ و آن را ارسال می‌کند.

ارسال پیام توسط کاربر برای مدرس در سرور ادوب کانکت

مثال: هاست (مدرس) می‌تواند برای همه گروه‌ها پیام ارسال کند. مثلاً میتواند پیامی مبنی بر نزدیک شدن به پایان زمان فعالیت گروهی اعلام کند تا یادگیرندگان تکالیف خود را جمع بندی و ذخیره کنند.

ارسال پیام گروهی توسط مدرس در سرور ادوب کانکت

ارسال پیام گروهی در سرور ادوب کانکت

با کلیک روی گزینه End Breakout فاز فعالیت گروهی تمام می‌شود.

تمام کردن فعالیت گروهی در سرور ادوب کانکت

با اینکه فاز فعالیت گروهی تمام شده است، اما مدرس امکان مشاهده گروه‌ها را دارد. این ویژگی کمک می‌کند که مثلاً مدرس بتواند یکی از افراد هر گروه را برای ارائه جمع‌بندی فعالیت گروهی انتخاب کند تا کار گروهی خود را با بقیه کلاس به اشتراک بگذارند.

مشاهده گروه بعد از پایان فعالیت گروهی در سرور ادوب کانکت