چگونه کاربران در سرور ادوب کانکت وضعیت خود را اعلام کنند؟

زمانی که یادگیرندگان وضعیت خود را به موافق یا مخالف تغییر دادند، مدرس میتواند در تب سوم پنجره attendees آمار موافقان و مخالفان را مشاهده کند.

 

 

مشاهده وضعیت کاربران در سرور ادوب کانکت

 یکی از ابزارهایی که به ایجاد تعامل بین مدرس و یادگیرندگان کمک می‌کند، امکان تغییر وضعیت است.
بر روی گزینه‌ای که مانند علامت دست است باید کلیک کنید و از بین گزینه‌های موجود یکی از مواردی که مد نظر است را انتخاب کنید.
یادگیرندگان در صورتی که سؤالی داشته باشند، میتوانند وضعیت بلند کردن دست را انتخاب کنند. همچنین مدرس از این طریق میتواند یک نظرسنجی سریع داشته باشد و مثلاً از یادگیرندگان بخواهد، اگر با موضوعی موافقند دست خود را بلند کنند. علاوه بر این مدرس میتواند از یادگیرندگان بخواهد موافقت یا مخالفت خود را با موضوعی از طریق انتخاب وضعیت‌های موافق یا مخالف بودن انتخاب کنند. سایر وضعیتهایی که یادگیرندگان میتوانند انتخاب کنند، خارج از دسترس (برای وقتی که یادگیرنده موقتا امکان پاسخگویی ندارد)، درخواست برای افزایش یا کاهش صدا، درخواست افزایش یا کاهش سرعت (تدریس) ،خندیدن و تشویق کردن است.

امکان تغییر وضعیت توسط کاربران در سرور ادوب کانکت