کلیدهای میانبر در ادوب کانکت (بخش پایانی)

در مطالب "کلید‌های میانبر در ادوب کانکت (بخش اول)و "کلید های میانبر در ادوب کانکت (بخش دوم)" به توضیحاتی درباره برخی از کلید‌های میانبر در کلاس مجازی ادوب کانکت پرداختیم در این مطلب به برخی دیگر از کلید‌های میانبر در ادوب کانکت می‌پردازیم.

 

 

کلید های میانبر در ادوب کانکت (بخش اول)

میانبرهای استفاده از تخته سفید (Whiteboard)

میانبرهای استفاده از تخته سفید (Whiteboard)
نتیجهمکویندوز
پرینتCommand + PCtrl + P
قبلCommand + ZCtrl + Z
بعدCommand + YCtrl + Y
حذف آیتم انتخاب شدهDeleteDelete
جا به جایی آیتم‌های انتخاب شدهکلیدهای جهت نماکلیدهای جهت نما

میانبرهای مورد استفاده برای pod گفتگو

میانبرهای مورد استفاده برای pod گفتگو
نتیجهمکویندوز
Focus را روی pod قرار دهید و مکان نما را در پیام جدید فعال کنید; + Command; + Ctrl
ارسال پیامReturnEnter

میانبرهای مورد استفاده برای pod یادداشت

میانبرهای مورد استفاده برای pod یادداشت
نتیجهمکویندوز
زیرخط به متن می‌دهدCommand + UCtrl + U
حالت خمیده (Italic) به متن می‌دهدCommand + ICtrl + I
متن را برجسته می‌کندCommand + BCtrl + B

میانبرهای مورد استفاده در کادر گفتگو

میانبرهای مورد استفاده در کادر گفتگو
نتیجهمکویندوز
بستن یا کنسل کردن کادر گفتگوEscEsc
عملکرد پیشفرض که برای هر گفتگو تعریف شده است را انجام می‌دهدReturnEnter