کلید های میانبر در ادوب کانکت (بخش دوم)

در مقاله آموزشی "کلید‌های میانبر در ادوب کانکت (بخش اول)" به توضیحاتی درباره برخی از کلید‌های میانبر در کلاس مجازی ادوب کانکت پرداختیم در این مطلب به برخی دیگر از کلید‌های میانبر در ادوب کانکت می‌پردازیم.

 

 

کلید های میانبر در ادوب کانکت (بخش اول)

کلیدهای جا به جایی بین pod ها، منوها و پنجره‌‌ها:


کلیدهای جا به جایی بین pod ها، منوها و پنجره‌‌ها
نتیجهمکویندوز
تغییر وضعیت بین پنجره اعلان و اتاق جلسهF8F8
تمرکز به نوار منوی نرم افزار برای پیمایش صفحه کلیدCommand + F2Ctrl + Space
حرکت focus به pod بعدی یا قبلیCommand + F6/Command + Shift + F6Ctrl + F6/Ctrl + Shift + F6
نمایش منوی pod برای پیمایش کیبوردCommand + F8Ctrl + F8
بازنویسی podF2F2
راه‌اندازی جلسه جدید در طول یک جلسه دیگرCtrl + N

میانبرهای مدیریت صدا و ضبط:

میانبرهای مدیریت صدا و ضبط
نتیجهمکویندوز
نمایش join شدن به کنفرانس صوتیCommand + M
شروع یا توقف ضبط, + Command, + Ctrl
تغییر وضعیت پخش یا مکث هنگام بازپخش جلسات ضبط شدهPP
وقتی VOIP روشن است، میکروفن را جدا کنید و کادر join به کنفرانس صوتی را نمایش دهیدCtrl + M

میانبرهای اشتراک‌گذاری Adobe Presenter:

میانبرهای اشتراک‌گذاری Adobe Presenter
نتیجهمکویندوز
صفحه یا اسلاید بعدیکلید جهت نمای راستکلید جهت نمای راست
صفحه یا اسلاید قبلیکلید جهت نمای چپکلید جهت نمای چپ
پخش یا مکث (در حالت اسلاید)PP
توقف (در حالت اسلاید)SS
بی صدا (در حالت اسلاید)MM
تغییر وضعیت دید (در حالت اسلاید)FF