قرارداد سطح کیفیت خدمات

Service Level Agreement

بررسی کلی

این قرارداد بیان کننده سطح، محدودیت‌ها و ویژگی‌های کیفی ارایه‌ی خدمات سامانه LMS ابری با نام تجاری YekClass از سوی شرکت «داده رایانش ابری پردیس» است،‌ که در این بیانیه به اختصار «شرکت» خوانده می‌شود. شرکت در این قرارداد متعهد به تضمین سطح کیفیت خدمات عرضه شده به «بهره‌بردار» است که از این سرویس ابری استفاده می‌کند.
در این قرارداد سطح دسترسی و نگهداری، همچنین محدودیت‌های این سرویس‌ ابری به تفصیل بیان و خدمات اعتباری مربوط به هرکدام در زمان بروز اختلال شرح داده شده است.
این قرارداد برای بهره‌بردارانی اجرایی است که هیچ‌گونه بدهکاری به شرکت ندارند و سرویس مورد استفاده نیز از سوی ایشان در حالت فعال قرار دارد.
بهره‌برداری از هر یک از محصولات ابری «شرکت» به‌ معنای پذیرش تمام مفاد این بیانیه است و با عدم‌پذیرش این بیانیه، ارایه‌ی هیچ‌یک از خدمات یاد شده ممکن نخواهد بود. مفاد این بیانیه تا زمانی که بازبینی، اصلاح یا بروزرسانی جزیی یا کلی آن از سمت شرکت انجام و به اطلاع «بهره‌بردار» نرسیده ‌باشد، معتبر است. این اطلاع‌رسانی می‌تواند از راه ارسال نامه، فکس، ایمیل یا به‌ شکل اعلان در وب‌سایت یا پنل کاربری بهره‌بردار باشد.

تعاریف قرارداد

دوره‌ی سی‌روزه دوره‌ی سی‌روزه: بازه‌ی زمانی‌ای مشتمل بر سی(30)‌ روز تقویمی‌ست که با پرداخت و فعال‌سازی یک‌ خدمت مبتنی‌ بر خدمات ابری آغاز می‌شود.
زمان دسترسی زمان دسترسی: زمانی‌که مشتری بدون هیچ اختلالی (به‌جز موارد محدودیت) از خدمات استفاده کرده است.
مبلغ ماهیانه مبلغ ماهانه: مبلغ ریالی پرداخت‌ شده برای هر دوره‌ی سی‌روزه‌ی یک‌ خدمت فعال است.
نسبت دسترسی (Uptime) ماهانه نسبت دسترسی (Uptime) ماهانه: نسبت زمان دردسترس‌ بودن، فعال ‌بودن یا قابلیت استفاده داشتن یک خدمت مبتنی‌ بر خدمات ابری به ‌زمان اختلال آن خدمت در یک‌ دوره‌ی سی‌‌ روزه خواهد بود.
اختلال اختلال: هرگونه مانعی که مطابق با شروط این بیانیه در دسترسی بهره‌بردار به ‌هر یک از خدمات ابری «YekClass» پدید آید، چنان‌چه مشمول موارد محدودیت نباشد و منتسب به ‌شرکت باشد، اختلال خواهد بود و مدت‌ زمان آن در محاسبه‌ی خدمات اعتباری به‌ کار خواهد رفت.
خدمات اعتباری خدمات اعتباری: اعتباری که در قبال اختلال در سرویس‌دهی از سمت «YekClass» در حساب کاربری (کیف پول) بهره‌بردار نزد شرکت منظور خواهد شد، به شرط آن‌که موارد محدودیت گفته شده در این سند شامل آن نباشد.

محدودیت

چنانچه اختلال به‌ دلیل بروز هر یک از موارد زیر حادث شده ‌باشد، مشمول تخصیص خدمات اعتباری قرار نخواهد گرفت:

۳.۱. اختلال خارج از کنترل شرکت باشد؛ برای نمونه موارد خارج از کنترل از جمله فاجعه‌ی طبیعی، جنگ، اعمال تروریسم، شورش، اقدام دولت، اشکال شبکه‌ی جهانی اینترنت، شبکه‌ی ارتباطات زیرساخت، مسیریابی در شبکه‌ی سرویس‌دهندگان اینترنت به ‌بهره‌بردار و هر یک از اشکالات خارج از شبکه‌ی شرکت در خارج یا داخل از کشور باشد.
۳.۲. اختلال منتسب به ‌بهره‌بردار باشد؛ برای نمونه در اثر اشتباه یا تنظیمات نادرست بهره‌بردار در پنل کاربری‌ روی داده ‌باشد، یا ناشی از مشکلات نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری بهره‌بردار یا مشکلات شبکه‌ای او، از قبیل مشکلات مربوط به ‌میزبانی تارنمای اصلی یا پهنای باند ناکافی بهره‌بردار یا دانش ناکافی وی باشد.

خدمات اعتباری برای نقض قوانین SLA

شرکت موظف به ‌انجام تمام تلاش خود به‌ منظور حفظ دسترسی (Uptime) ماهانه در هر یک از دوره‌های سی‌ روزه برای هر یک از سرویس‌های «YekClass»، به‌جز در موارد محدودیت خواهد بود.
به هنگام بروز اختلال به‌ جز در موارد محدودیت، با محاسبه‌ی مدت اختلال نسبت به ‌مجموع زمان فعال ‌بودن دسترسی در طول دوره‌ی‌ سی‌ روزه، معادل ریالی درصدهای مندرج در جداول هر بخش زیر با توجه به‌ هزینه‌ی ماهانه‌ی بهره‌بردار برای هر محصول، نزد شرکت منظور خواهد شد.
درصد مدت دسترسی ماهانه از فرمول زیر محاسبه می‌شود:
درصد مدت دسترسی ماهانه = (زمان دسترسی – زمان اختلال) / ۱۰۰ x زمان دسترسی
یا

Monthly Uptime % = (Maximum Available Minutes-Downtime) / Maximum Available Minutes x 100

محاسبه سطح SLA سرویس YekClass:
اختلال به این معنا که سامانه YekClass و بخش جلسات ویدئویی آن از دسترس خارج شود

ردیف  درصد مدت دسترسی (Uptime)
ماهانه به سرویس YekClass
 خدمات اعتباری
 1 95%<Y<99% برابر با مدت زمان DownTime
 2 Y<95%  100%
برابر با کل هزینه دوره سی روزه
بیشنیه خدمات اعتباری

شرکت به هنگام احراز موارد موضوع این بیانیه، صرفا به‌ منظور جبران نرخ دسترسی ماهانه نسبت به ‌فعال‌سازی خدمات اعتباری بر اساس مبلغ ماهانه برای مشتری اقدام خواهد کرد و هیچ‌گونه مسوولیتی درباره‌ی جبران هیچ‌یک از زیان‌ها یا منافع فوت‌شده‌ی احتمالی یا قطعی ادعایی به‌ عهده نخواهد داشت. نرخ خدمات اعتباری در حالت بیشینیه ۱۰۰درصد از مبلغ پرداختی بهره‌بردار در یک دوره‌ی سی‌ روزه مربوط به سرویسی است که دچار اختلال شده است و از آن فراتر نخواهد رفت.

درخواست و استفاده از خدمات اعتباری

برای استفاده از خدمات اعتباری، بهره‌بردار می‌بایست نسبت به ارسال نامه‌ی رسمی با عنوان «درخواست خدمات اعتباری» حاوی گزارش‌ها و لاگ‌های سیستمی نشان‌دهنده اختلال‌های به‌ وجود آمده اقدام کند. ارسال درخواست و گزارش‌های مربوطه نهایتا تا ۲۰ روز از تاریخ بروز اختلال ضروری خواهد بود؛ شرکت تنها با مراعات مهلت یادشده و انتساب اختلال به ‌شرکت و خروج موضوع از شمول موارد محدودیت نسبت به ‌تخصیص اعتبار به‌ حساب کاربری بهره‌بردار اقدام خواهد کرد. این اعتبار صرفا می‌تواند برای استفاده در سامانه YekClass مورد بهره‌برداری قرار بگیرد و به هیچ‌وجه، قابلیت تسویه‌ی ریالی یا انتقال به ‌غیر را نخواهد داشت.

قرارداد سطح کیفیت خدمات (SLA)