نمایش نشانگر موس یا Cursors در کلاس‏های ادوب کانکت

اگر بخواهید در زمان کلاس آنلاین در هنگام به اشتراک گزاری فایل، نشانگر موس برای همه کاربران نشان داده شود ابتدا با دسترسی میزبان وارد کلاس مجازی شوید. سپس از قسمت Meeting روی قسمت تنظیمات کلیک کنید.

 

 

نمایش نشانگر موس برای همه کاربران در ادوب کانکت

 

در صفحه جدید و از قسمت عمومی و نشانگرهای میزبان، گزینه نمایش به همه حاضران را انتخاب کنید.


گزینه نمایش نشانگر های میزبان در ادوب کانکت